Telefon: 0727.35.76.23; e-mail: info@absoluteschool.net         Cursurile si examenele se desfasoara online (videoconferinta, in direct cu trainerul) conf. OUG 97/2020.
Calea Plevnei nr. 136
Bucuresti          
021.31.41.444      0727.35.76.23
0766.48.73.48
E-mail: info@absoluteschool.net
>>> NOUTĂŢI
  • Curs Recrutare-avansat
  • Curs engleza-grupe mici
  • Meditatii limba engleza
  • Curs DPO (GDPR)
  • RESPONSABIL DE MEDIU
  • Curs VBA IN EXCEL (detalii)

Curs Responsabil cu protectia datelor-autorizat - intrebari si raspunsuri - Absolute School


Ce inseamna, de fapt, date cu caracter personal?
Raspunsul il gasim la art.4 din GDPR.
In sensul prezentului regulament: 1. "date cu caracter personal" inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila ("persoana vizata"); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.


Care firme/institutii trebuie sa numeasca un DPO?
Raspunsul il gasim la articolul 37 din GDPR.

(1)Operatorul si persoana imputernicita de operator desemneaza un responsabil cu protectia datelor ori de cate ori: (a) prelucrarea este efectuata de o autoritate sau un organism public, cu exceptia instantelor care actioneaza in exercitiul functiei lor jurisdictionale; (b) activitatile principale ale operatorului sau ale persoanei imputernicite de operator constau in operatiuni de prelucrare care, prin natura, domeniul de aplicare si/sau scopurile lor, necesita o monitorizare periodica si sistematica a persoanelor vizate pe scara larga sau (c) activitatile principale ale operatorului sau ale persoanei imputernicite de operator constau in prelucrarea pe scara larga a unor categorii speciale de date, mentionata la articolul 9, sau a unor date cu caracter personal privind condamnari penale si infractiuni, mentionata la articolul 10.


Cu diploma obtinuta pot presta servicii ca DPO extern (pentru alte firme)?
Da, intrucat art. 37 din Regulamentul (UE) 2016/679 (GDRP) prevede ca Responsabilul cu protectia datelor este desemnat pe baza calitatilor profesionale si, in special, a cunostintelor de specialitate in dreptul si practicile din domeniul protectiei datelor, precum si pe baza capacitatii de a indeplini sarcinile. Prin urmare, legislatia europeana nu prevede existenta unei certificari in privinta DPO-ului, ci doar calitati profesionale, cunostinte de specialitate si capacitatea de a indeplini sarcinile .

In ce consta partea practica a cursului?
Partea practica a cursului de DPO include:
- exemple de documente utilizate in activitatea DPO (informari catre clienti/angajati, registrele activitatilor de prelucrare, model de clauze contractuale intre operator si imputernicit, tematica instruirii personalului in privinta protectiei datelor, etc)
- modul in care se dezvolta procedurile privind GDPR in companii
- explicatii privind aplicarea articolelor din GDPR si influenta asupra activitatii companiilor

Partea practica a examenului final consta in elaborarea unui proiect care va contine urmatoarele politici si proceduri necesare in activitatea unui DPO: politica de protectie a datelor; informarea angajatilor; informarea clientilor - persoane fizice; tematica instruirii periodice a angajatilor; procedura de raspuns la cererea unei persoane vizate; procedura privind rectificarea datelor; procedura privind portabilitatea datelor; procedura privind stergerea datelor; procedura privind restrictionarea datelor; clauze contractuale operator-imputernicit; registrul activitatilor de prelucrare - operator; registrul activitatilor de prelucrare - imputernicit; procedura privind consimtamantul; politica de confidentialitate pentru site; politica de cookie-uri; documentarea interesului legitim; DPIA


 I N A P O I