Toate cursurile si examenele se desfasoara online (videoconferinta, in direct cu trainerul) conf. OUG 97/2020.
Calea Plevnei nr. 136
Bucuresti          
021.31.41.444      0727.35.76.23
0766.48.73.48
E-mail: info@absoluteschool.net
>>> NOUTĂŢI
  • Curs Recrutare-avansat
  • Curs engleza-grupe mici
  • Meditatii limba engleza
  • Curs DPO (GDPR)
  • RESPONSABIL DE MEDIU
  • Curs VBA IN EXCEL (detalii)

Curs Responsabil cu protectia datelor-autorizat - intrebari si raspunsuri - Absolute School


Ce inseamna, de fapt, date personale?
Raspunsul il gasim la art.4 din GDPR.
În sensul prezentului regulament: 1. „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.


Care firme/institutii trebuie sa numeasca un DPO?
Raspunsul il gasim la articolul 37 din GDPR.
(1)Operatorul și persoana împuternicită de operator desemnează un responsabil cu protecția datelor ori de câte ori: (a) prelucrarea este efectuată de o autoritate sau un organism public, cu excepția instanțelor care acționează în exercițiul funcției lor jurisdicționale; (b) activitățile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator constau în operațiuni de prelucrare care, prin natura, domeniul de aplicare și/sau scopurile lor, necesită o monitorizare periodică și sistematică a persoanelor vizate pe scară largă; sau (c) activitățile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator constau în prelucrarea pe scară largă a unor categorii speciale de date, menționată la articolul 9, sau a unor date cu caracter personal privind condamnări penale și infracțiuni, menționată la articolul 10.


Cu diploma obtinuta pot presta servicii ca DPO extern (pentru alte firme)?
Da, intrucat art. 37 din Regulamentul (UE) 2016/679 (GDRP) prevede ca Responsabilul cu protectia datelor este desemnat pe baza calitatilor profesionale si, in special, a cunostintelor de specialitate in dreptul si practicile din domeniul protectiei datelor, precum si pe baza capacitatii de a indeplini sarcinile. Prin urmare, legislatia europeana nu prevede existenta unei certificari in privinta DPO-ului, ci doar calitati profesionale, cunostinte de specialitate si capacitatea de a indeplini sarcinile .

In ce consta partea practica a cursului?
Partea practica a cursului de DPO include:
- exemple de documente utilizate in activitatea DPO (informari catre clienti/angajati, registrele activitatilor de prelucrare, model de clauze contractuale intre operator si imputernicit, tematica instruirii personalului in privinta protectiei datelor, etc)
- modul in care se dezvolta procedurile privind GDPR in companii
- explicatii privind aplicarea articolelor din GDPR si influenta asupra activitatii companiilor

Partea practica a examenului final consta in elaborarea unui proiect care va contine urmatoarele politici si proceduri necesare in activitatea unui DPO: politica de protectie a datelor; informarea angajatilor; informarea clientilor - persoane fizice; tematica instruirii periodice a angajatilor; procedura de raspuns la cererea unei persoane vizate; procedura privind rectificarea datelor; procedura privind portabilitatea datelor; procedura privind stergerea datelor; procedura privind restrictionarea datelor; clauze contractuale operator-imputernicit; registrul activitatilor de prelucrare - operator; registrul activitatilor de prelucrare - imputernicit; procedura privind consimtamantul; politica de confidentialitate pentru site; politica de cookie-uri; documentarea interesului legitim; DPIA


 I N A P O I